Projekty

Infrastruktura bibliotek 2016–2020

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach zrealizowała zadanie Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowej plebanii dla Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy z Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2, Infrastruktura bibliotek 2016–2020.

Wartość całej inwestycji to kwota 839 145,00 zł, z czego 552 108,00 zł stanowi dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 287 037,00 zł finansowy wkład własny do zadania.Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

     Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2020 jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020.
W ramach Programu zdefiniowany został Priorytet 1 Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych1, którego celem jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania i aktualizacja zbiorów.
Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach otrzymała dofinansowanie w wysokości 7 700,00 zł na zakup nowości wydawniczych dla biblioteki gminnej i jej filii bibliotecznych.

     Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 1 -Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020. Celem programu jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach pozyskała środki w wysokości 7 700,00 zł na zakup nowości wydawniczych dla biblioteki gminnej i jej trzech filii w Osobnicy, Trzcinicy i Warzycach.    

     Konkurs Specjalny - 30 lat wolności 1989 – 2019 Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności Równać Szanse 2018 realizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jaśle z/s w Szebniach pn. „Ojczyzna to ludzie – TY i JA”.
Dofinansowanie do zadania 4 400,00 zł

 

 

 

     Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowej plebanii dla Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy otrzymała dofinansowanie z Narodowego Program Rozwoju Czytelnictwa MKiDN, Priorytet 2 „Infrastruktura Bibliotek 2016–2020”, którego operatorem jest Instytut Książki. W ramach programu pozyskaliśmy środki w wysokości 552 108,00 zł na remont oraz wyposażenie budynku. Wkład własny do zadania wynosi 184 037,00 zł. Razem modernizacja budynku zabytkowej plebanii w Trzcinicy wynosi 736 145,00 zł.

 1. To TY wybierasz - akcja promująca zdrowy styl życia bez uzależnień poprzez czytanie, rozwój wiedzę i budowę pięciu  bookcrossingów - domków wolnego dostępu do książek. Dofinansowanie 8500,00 zł ze środków Wójta Gminy Jasło.

2. Wybieram książkę - program Partnerstwo dla książki 2018 realizowany ze środków pozostających w dyspozycji  MKiDN zarządzany przez Instytut Książki w Krakowie w kwocie – 16 500,00 zł.

 3. Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych MKiDN zarządzany przez BN w kwocie 6900,00 zł.


   1. To TY wybierasz - akcja promująca zdrowy styl życia bez uzależnień poprzez czytanie, rozwój wiedzę i budowę pięciu  bookcrossingów - domków wolnego dostępu do książek.           Dofinansowanie 8500,00 zł ze środków Wójta Gminy Jasło.
   
   2. Wybieram książkę - program Partnerstwo dla książki 2018 realizowany ze środków pozostających w dyspozycji  MKiDN zarządzany przez Instytut Książki w Krakowie w kwocie –  16     500,00 zł.
   
   3. Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznychMKiDN zarządzany przez BN w kwocie 6900,00       zł.

 

  1. Dotacja MKiDN Partnerstwo dla Książki- Podróż z książką - 15 724,15 zł
  2. Dotacja MKiDN – IK Kraszewski. Komputery dla Bibliotek- 20 700,00 zł
  3. Promocja czytelnictwa –MKiDN-BN –zakup nowości wydawniczych do bibliotek–6  900,00 zł
  4. Fundacja AGORA- projekt Paczka Literacka- 3 499,08 zł
  5. Dar książek od osób prywatnych – 2 221,08 zł
  6. Dotacja celowa gminy Jasło do projektu „Nie tą drogą! Nie drogą nienawiści”-film o prymasie S. Wyszyńskim – 7 000,00 zł
  7. Remont wejścia do biblioteki (podest) GBP w Jaśle z/s w Szebniach- 5 000, 00 zł