Projekty


   1. To TY wybierasz - akcja promująca zdrowy styl życia bez uzależnień poprzez czytanie, rozwój wiedzę i budowę pięciu  bookcrossingów - domków wolnego dostępu do książek.           Dofinansowanie 8500,00 zł ze środków Wójta Gminy Jasło.
   
   2. Wybieram książkę - program Partnerstwo dla książki 2018 realizowany ze środków pozostających w dyspozycji  MKiDN zarządzany przez Instytut Książki w Krakowie w kwocie –  16     500,00 zł.
   
   3. Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznychMKiDN zarządzany przez BN w kwocie 6900,00       zł.

 1. To TY wybierasz - akcja promująca zdrowy styl życia bez uzależnień poprzez czytanie, rozwój wiedzę i budowę pięciu  bookcrossingów - domków wolnego dostępu do książek. Dofinansowanie 8500,00 zł ze środków Wójta Gminy Jasło.

2. Wybieram książkę - program Partnerstwo dla książki 2018 realizowany ze środków pozostających w dyspozycji  MKiDN zarządzany przez Instytut Książki w Krakowie w kwocie – 16 500,00 zł.

 3. Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych MKiDN zarządzany przez BN w kwocie 6900,00 zł.

loga

Program „Patriotyzm Jutra” realizowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum Historii Polski jest jego operatorem od 2009 r. Muzeum Historii Polski po raz ósmy przyznało dofinansowania w konkursie „Patriotyzm Jutra”, programie wspierającym organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury, które realizują projekty z zakresu pielęgnowania i promowania lokalnego dziedzictwa i kultury.

Wśród dofinansowanych zadań znalazł się projekt realizowany przez Gminną Biblioteką Publiczną w Jaśle z/s w Szebniach wspólnie z TV Obiektyw pt. Zdobyć więzienie w Jaśle czyli wszystko o akcji „Pensjonat”, otrzymał ocenę 75,5 z dofinansowaniem 30 000,00 zł.

rollup11

 

 1. Dotacja MKiDN Partnerstwo dla Książki- Podróż z książką - 15 724,15 zł
 2. Dotacja MKiDN – IK Kraszewski. Komputery dla Bibliotek- 20 700,00 zł
 3. Promocja czytelnictwa –MKiDN-BN –zakup nowości wydawniczych do bibliotek–6  900,00 zł
 4. Fundacja AGORA- projekt Paczka Literacka- 3 499,08 zł
 5. Dar książek od osób prywatnych – 2 221,08 zł
 6. Dotacja celowa gminy Jasło do projektu „Nie tą drogą! Nie drogą nienawiści”-film o prymasie S. Wyszyńskim – 7 000,00 zł
 7. Remont wejścia do biblioteki (podest) GBP w Jaśle z/s w Szebniach- 5 000, 00 zł

Zadania projektowe realizowane w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach i jej Filiach w Osobnicy, Trzcinicy i Warzycach  w 2015 roku.

 1. Fundacja Orange projekt Fundacja Orange dla bibliotek publicznych- dofinansowanie do Internetu.

 

 

 1. Powiatowy Dzień Matki – konkurs literacko plastyczny na wspomnienia kobiet wiejskich – GKRPA- 1000 zł
 2. Program Zakup nowości wydawniczych do bibliotek na rok 2015, realizowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2014-2020- 6700 zł

 

 

 1. Firma Microsoft Corporation w ramach Programu Rozwoju Bibliotek przekazała Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach oprogramowanie i licencje do  komputerów bibliotecznych. Otrzymaliśmy dostęp do trzech pakietów  oprogramowania Windows 7 Enterprise Full OS 32-Bit (Polish), 10 stanowisk Office Professional Plus 2013 (Polish), 5- Office Standard 2013 (Polish) o wartości 46 051,50 zł.

 

 

 1. Program edukacyjny„EkoPaka – zamykamy obieg surowców” organizowanym przez INTERSEROH Organizację Odzysku Opakowań. To pierwszy tak duży program edukacji ekologicznej realizowany przez biblioteki z myślą o dzieciach w wieku wczesnoszkolnym. Do naszej biblioteki będą kolejno docierać pakiety edukacyjno-zabawowe poświęcone poszczególnym surowcom. Pierwsza paka trafi do biblioteki już w najbliższym czasie i pomoże przybliżyć młodym ekologom drewno – Skąd się bierze? Co z niego produkujemy? Co powstaje w wyniku recyklingu odpadów drewnianych?