Dziewiąta edycja Rankingu Bibliotek 2019 wyłoniła najlepsze biblioteki publiczne w danych województwach. Zwycięzcami zostały biblioteki w Barcinie, Sianowie i Łomży są to najlepsze  instytucje promujące czytelnictwo, z bogatą ofertą kulturalno-edukacyjną, łączące tradycję z nowoczesnością i dzielnie zmagające się z wyzwaniami.  Biblioteki Publiczne to dzisiaj lokalne centra życia społecznego.Od 2011 roku Instytut Książki i dziennik „Rzeczpospolita” nagradzają samorządy za ich zaangażowanie w rozwój i dobre zarządzanie bibliotekami publicznymi. Organizatorom przyświeca idea, aby poprzez dobrze działającą bibliotekę, wszyscy mieszkańcy otrzymali łatwy i całkowicie bezpłatny dostęp do literatury, a więc wiedzy, nowych mediów i szeroko rozumianej kultury.
W Rankingu o tytuł tej najlepszej placówki walczyło 760 bibliotek, które wzięły udział w rankingu i nadesłały ankiety, poddano ocenie m.in. powierzchnię biblioteki i filii w przeliczeniu na ilość mieszkańców, zatrudnienie, liczbę godzin otwarcia biblioteki, wielkość księgozbioru w przeliczeniu na ilość mieszkańców, wielkość księgozbioru nowego, dostępność prasy i nowych mediów oraz udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Punkty można było uzyskać także za działające przy bibliotece kółka czytelnicze, artystyczne czy literackie.
GBP w Jaśle z/s w Szebniach i FGBP w Osobnicy, Trzcinicy i Warzycach znalazły się na 45 miejscu Rankingu Bibliotek 2019, na 6 miejscu w województwie podkarpackim oraz na miejscu 1 w powiecie jasielskim. Załoga tworząca sieć Bibliotek Publicznych gminy Jasło jest dumna, że tak wysoko oceniono jej pracę i zaangażowanie na rzecz promocji czytelnictwa i rozwoju kultury w naszej gminie. Tym bardziej cieszy fakt, że większość zwycięzców z woj. Podkarpackiego, to duże miejskie biblioteki, za którymi uplasowała się GBP.
Wśród bibliotek – liderów Rankingu Bibliotek 2019 z woj. podkarpackiego znalazły się:

1. Miejska Biblioteka Publiczna w Lubaczowie (14 miejsce w rankingu)
2. Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale (17 miejsce w rankingu)
3. Miejska Biblioteka Publiczna w Cieszanowie (19 miejsce w rankingu)
4. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej (20 miejsce w rankingu)
5. Miejska Biblioteka Publiczna w Stalowej Woli (23 miejsce w rankingu)
6. Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach (45 miejsce w rankingu)
7. Miejska Biblioteka Publiczna w Łańcucie (54 miejsce w rankingu)
8. Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle (73.miejsce w rankingu)
9. Gminne Centrum Kultury Biblioteka w Radomyślu nad Sanem (98 miejsce w rankingu)
10. Gminna Biblioteka Publiczna w Padwi Narodowej (118 miejsce w rankingu)
11. Gminny Ośrodek Kultury i Czytelnictwa w Skołyszynie (124 miejsce w rankingu)
12. Gminna Biblioteka Publiczna w Miejscu Piastowym (139 miejsce w rankingu)

Wszystkim zwycięskim bibliotekom składamy gratulacje!

S. Ablewicz
dyrektor GBP w Jaśle z/s w Szebniach