Warzyce

Spotkanie autorskie ze Zbigniewem Masternakiem - prozaikiem, autorem scenariuszy filmowych, reportażystą, dziennikarzem odbyło się w dniu 17 stycznia 2020 r. w czytelni  GBP w Jaśle z/s w Szebniach i  FGBP w Warzycach.