Trzcinica

     W mroźny poranek 27 listopada w Trzcinicy, Filię Gminnej Biblioteki Publicznej odwiedzili uczniowie kl. IV Szkoły Podstawowej wraz z p. Dyrektor.

     Odbyła się lekcja biblioteczna pt: „Biblioteka on-line”. Temat spotkania związany był z katalogiem elektronicznym dostępnym on-line na stronie internetowej biblioteki, dotyczył także regulaminu placówki, zasad zapisu  oraz korzyści płynących z czytania.

     Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach oraz jej Filia w Trzcinicy we współpracy z TV Obiektyw w Krośnie i  Szkołą Podstawową w Trzcinicy w dn. 26 listopada  br. zorganizowały w ramach spotkań z historią regionu projekcję filmu„Jako w niebie, tak i w Komańczy”, opowiadającego o internowaniu Prymasa Stefana Wyszyńskiego i jego pobycie w klasztorze Sióstr Nazaretanek.