Drukuj
Trzcinica
Odsłony: 312

     W urzekającej scenerii, przy zabytkowym kościele p.w. św. Doroty w Trzcinicy, 13 czerwca br., odbył się II GMINNY PLENER MALARSKI im. Z. KOLANKO.
Głównym organizatorem spotkania była Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s  w Szebniach i Filia GBP w Trzcinicy, a patronat honorowy objął Wójt gminy Jasło.

 

     Celem pleneru  jest ukazanie piękna zabytków historycznych oraz urokliwych miejsc naszej gminy, integracja dzieci i młodzieży oraz przybliżenie im tożsamości kulturowej.
W tym roku w spotkaniu udział wzięło 15 uczestników ze Szkół Podstawowych i oddziałów gimnazjalnych z Szebni, Opacia i Trzcinicy.

     Młodzi artyści  zajmując miejsce na skwerze – placu kościelnym, mieli okazję utrwalić piękno tego unikatowego zabytku średniowiecznej architektury sakralnej wybraną techniką malarską. Uczniowie, w zależności od własnych upodobań, tworzyli przy pomocy dowolnej techniki.  Dominowały kompozycje z wykorzystaniem farb akwarelowych, ale młodzież chętnie sięgała także po suche pastele i kredki. Przez cały czas trwania pleneru uczestnicy mieli możliwość korzystania z konsultacji udzielanych przez nauczycieli plastyki i instruktorów.

     Plener odbywał się w miłej i twórczej atmosferze, a uczestnicy utrwalając na papierze czy płótnie, tą smukłą sylwetkę jodłowej świątyni, wykazali się niezwykłą kreatywnością i wyobraźnią.

Prace wykonane podczas pleneru wzięły udział w konkursie, a komisja nagrodziła następujących uczniów:

I miejsce i statuetkę otrzymała - Paulina Rozmus – Szebnie
II miejsce –Julia Szot–Trzcinica
III miejsce –Eryk Gałuszka – Szebnie
IV miejsce- Emilia Janik- Szebnie
V miejsce- Natalia Pankiewicz – Szebnie
VI miejsce- Natalia Janas- Opacie

Wszystkim uczestnikom  pleneru  Jury przyznało dyplomy i nagrody rzeczowe.

     Dyrektor i zespół GBP w Jaśle z/s w Szebniach składają serdeczne podziękowania dla Pana W.Piękosia - Wójta gminy Jasło, za objęcie patronatem całego przedsięwzięcia,  oraz Szkołom Podstawowym w Trzcinicy, Szebniach, Opaciu i Społecznemu Gimnazjum w Opaciu  za udział w plenerze. Dziękujemy  wszystkim, którzy pomogli w realizacji pleneru, a w szczególności Pani M. Kozłeckiej za pomoc organizacyjną i Paniom H. Gorczycy i W. Kołodziej za wsparcie merytoryczne i ocenę prac plastycznych. Szczególne podziękowania składamy także księżom i parafii za udostępnienie zabytkowej świątyni   do celów pleneru.


A.Jeleń