Trzcinica

     W urzekającej scenerii, przy zabytkowym kościele p.w. św. Doroty w Trzcinicy, 13 czerwca br., odbył się II GMINNY PLENER MALARSKI im. Z. KOLANKO.
Głównym organizatorem spotkania była Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s  w Szebniach i Filia GBP w Trzcinicy, a patronat honorowy objął Wójt gminy Jasło.