Trzcinica

     W ostatni piątek kwietnia w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy odbyły się warsztaty ekologiczne „Mchem malowane”.  W spotkaniu szkoleniowym udział wzięli pracownicy bibliotek gminy Jasło,  a prowadziła je zaprzyjaźniona florystka Natalia Brągiel (NatKwiaty).

     W ostatnim tygodniu kwietnia, w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach w FILII W TRZCINICY, odbyły się kolejne (stacjonarne i internetowe) spotkania KLUBU WIEDZY „Palcem po mapie”.

     Uczestnicy zapoznali się z zasadami oraz obsługą internetowego portalu „Allegro.pl”.
„Allegro.pl” to najpopularniejszy w Polsce serwis internetowy, służący do sprzedaży oraz dokonywania zakupów online.

     Spotkanie Klubu wiedzy miało charakter wykładu oraz ćwiczeń praktycznych.
Po przedstawionej wcześniej prezentacji multimedialnej i szczegółowym omówieniu wszystkich zagadnień, uczestnicy założyli prywatne konta na portalu handlowym „Allegro.pl” oraz wykonywali praktyczne ćwiczenia przy komputerze, związane z jego obsługą.

     Spotkania KLUBU WIEDZY są cykliczne i nieodpłatne, a uczestnicy mają możliwość udziału w spotkaniach zarówno stacjonarnie w Bibliotece w Trzcinicy jak i w formie online.

     Kluby wiedzy w bibliotekach to część międzynarodowego projektu „Learning circles in libraries”, który Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego realizuje wraz z partnerami z USA, Finlandii, Niemiec, Portugalii i Rumunii.

W Polsce KLUBY WIEDZY powstały w 21 bibliotekach na terenie całego kraju.

     Kluby wiedzy to miejsca, w których ludzie regularnie się spotykają w publicznie dostępnym miejscu (np. w bibliotece), by wspólnie zdobywać wiedzę, korzystać – w zorganizowany sposób – z dostępnych treści online, rozwijać umiejętności, pasje, zainteresowania, a także kształtować motywację do uczenia się przez całe życie.

 FGBP W Trzcinicy

2 maja w kalendarzu to Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej.
Jak obchodzimy to święto i jaka jest jego geneza - o tym w naszym filmiku.
Zapraszamy!

      3 maja obchodzimy polskie święto państwowe, ustanowione w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja.
O tym jaka jest geneza tego święta, jak je uczcić i jakie ciekawostki są z nim związane, krótko w naszym filmiku.

Zapraszamy!

1 maja to w kalendarzu Święto Pracy.
O tym, jaka jest geneza tego święta i jak obchodzimy je w Polsce,
a jak na Świecie - krótko w naszym filmiku.
Zapraszamy!