Urządzenie to nie zabawka w klasycznym rozumieniu. Niepokaźnych rozmiarów maszyna wyposażona jest w aż dziesięć czujników, pozwalających na interakcję Photona z otoczeniem. Dzięki nim może m.in. wykryć dotyk, światło, przeszkody czy dźwięk. Uczestnicy zajęć wykorzystując możliwości robota doskonale się bawili.

     Warsztaty z programowania, to pierwsza część spotkania w ramach akcji czytelniczej „To Ty wybierasz”, w drugiej części pracownicy GBP i jej filii wzięli udział w warsztatach rękodzielniczych. Zajęcia poprowadziła pani Jolanta Pawluś - instruktorka z Świetlicy GOK w Żółkowie wprowadzając nas w sekrety powstania niezwykłego bajkowego jeża.

     W Żółkowie obok budynku Rekreacyjno - Sportowego funkcjonuje jeden z pięciu domków wolnego dostępu do książek. Znajduje się w nich literatura dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Z książek korzystają całe rodziny przychodzące na plac zabaw.  Bookcrossingi stwarzają możliwość bezpłatnego wypożyczenia książek, ale też umożliwiają pozostawienie swoich książek dla innych czytelników.

 

 

GBP w Jaśle z/s w Szebniach
Świetlica GOK w Żółkowie