W spotkaniu tematycznym uczestniczyli pracownicy Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach, świetlicy GOK, organizacji społecznych oraz A. Łepkowska w-ce przew. Rady Gminy Jasło.
     Konferencja była podsumowaniem zadania „To Ty wybierasz”, bibliotecznej akcji propagującej racjonalne wykorzystanie czasu wolnego przez umożliwienie dostępu do książek w bookcrossingach o tematyce patriotycznej i obyczajowej, organizację wakacyjnych spotkań z książką, teatrem, filmem i spotkaniami autorskimi.

     Organizacja tego przedsięwzięcia i cyklu zadań zrealizowanych dla mieszkańców gminy Jasło miała na celu rozpowszechnianie wartości rodzinnych, poszanowania drugiego człowieka, tolerancji, a także wartości patriotycznych o tradycjach i  zwyczajach  regionalnych. Przedsięwzięcie jest alternatywą do spędzenia wolnego czasu dla dorosłych, młodzieży oraz dzieci.

     W półrocznej akcji udział wzięło ponad 700 osób. Pięć domków wolnego dostępu do książek zainstalowano w Gorajowicach, Kowalowach, Niepli, Łaskach i Żółkowie.  Znajduje się w nich literatura i prasa o różnorodnej tematyce. Każdy z mieszkańców może przyjść do bookcrossingów wypożyczyć bezpłatnie książki, ale też może zostawić swoje książki dla innych czytelników.

     Zapraszamy do korzystania z domków wolnego dostępu do książek rozmieszczonych na terenie gminy Jasło.
GBP w Jaśle z/s w Szebniach