Byliśmy w Muzeum Lizaka, tworzyliśmy własną pizzę, mieszaliśmy koktajle i stworzyliśmy własny teatr ilustrowany. Uczyliśmy uczestników wakacyjnych zajęć tolerancji, szacunku i poszanowania.

     Wakacyjne zajęcia w Bibliotece stały się okazją do zabaw z interaktywnym robotem edukacyjnym, który poprzez aplikację mobilną oraz powiązane z nią doświadczenia
i eksperymenty wprowadza dzieci w świat nowych technologii.
Robot to nie zabawka w klasycznym rozumieniu. Niewielkich rozmiarów urządzenie wyposażone jest w aż 10 czujników, pozwalających na interakcję Photona z otoczeniem. Dzięki nim może m.in. wykryć dotyk, światło, przeszkody czy dźwięk. Wykorzystując wszystkie możliwości można go zaprogramować na tysiące sposobów i znakomicie się bawić.

     Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w realizacji wakacyjnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, grupa z dnia na dzień była coraz liczniejsza. W zajęciach udział wzięło łącznie 135 uczestników.

     Dziękujemy Annie Łepkowskiej radnej wsi Szebnie za pomoc finansową, a paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Szebniach za pyszny poczęstunek.


GBP w Jaśle z/s w Szebniach
Świetlica GOK w Szebniach