Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach otrzyma dofinansowanie w wysokości 1 122 000,00 zł na rekonstrukcję wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowej plebanii w Szebniach. Całość zadania inwestycyjnego wynosi 1 644 000,00 zł.

     Odnowiony obiekt będzie służył jako nowa siedziba szebieńskiej biblioteki.     Rozpatrzony pozytywnie wniosek znalazł się na 7 miejscu na ogólnopolskiej liście rankingowej spośród 18 i otrzymał ostateczną akceptację Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Zadanie realizowane będzie w ramach projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Priorytet 2 Kierunek interwencji 2.1. „Infrastruktura Bibliotek 2021–2025”.

Początek prac zaplanowano w 2021 r.

GBP w Jaśle z/s w Szebniach