Uczestnicy warsztatowych zajęć tworzą przepiękne świąteczne kartki, kompozycje kwiatowe, stroiki świąteczne i głośno czytają. Kreatywne zajęcia pozwalają na rozwój zainteresowań najmłodszych czytelników biblioteki.

     Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci, które chcą razem z nami BUDZIĆ SWOJĄ WYOBRAŹNIĘ w każdy piątek na godz. 15.00 do czytelni biblioteki w Szebniach.

GBP w Jaśle z/s w Szebniach