Drukuj

     W piątek, 4 września w Trzcinicy,  przy altanie  w nowym, odrestaurowanym budynku byłej plebanii parafialnej, w którym od niedawna mieści się siedziba Filii Gminnej Biblioteki Publicznej  odbyło się NARODOWE CZYTANIE 2020.W tym roku w całym kraju czytano wybitne dzieło polskiego romantyzmu, „Balladynę” Juliusza Słowackiego.

W tym roku w całym kraju czytano wybitne dzieło polskiego romantyzmu, „Balladynę” Juliusza Słowackiego.

     Osadzona na tle baśniowych dziejów opowieść o dwóch siostrach – Balladynie i Alinie – stała się bardzo popularna. Wywarła duży wpływ na muzykę, malarstwo czy rzeźbę,  a powstałe na przestrzeni lat jej liczne inscenizacje, zrealizowane przez wybitnych reżyserów i aktorów scen polskich, zawsze cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.

     Akcja Narodowe Czytanie organizowana  jest  przez Prezydenta RP od 2012 roku. Co roku lekturą spotkania jest inne dzieło klasyki literatury polskiej, wybierane spośród propozycji w ogłoszonym wcześniej plebiscycie.  

     Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach wraz z Filiami uczestniczy w akcji od samego początku. Co roku spotkanie odbywa się w innej miejscowości gminy Jasło, jest otwarte dla wszystkich mieszkańców, a do udziału zachęcana  jest szczególnie młodzież.

     Tym razem, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności, w plenerowym, wspólnym czytaniu uczestniczyli uczniowie ostatnich klas Szkoły Podstawowej  w Trzcinicy wraz z opiekunami.

     Wspólne czytanie fragmentów lektury było doskonałą okazją do refleksji  nad uniwersalnym przesłaniem utworu, który doskonale obnaża  ludzkie słabości i wady, a zarazem ukazuje zwycięstwo dobra nad złem.  

Dodatkowym punktem spotkania była przygotowana przez bibliotekarzy gra literacka Słowacki vs. Mickiewicz- pojedynek na słowa i quiz o wieszczach narodowych  I cóż, że to wieszcze!  

Wzorem lat ubiegłych wszyscy zgromadzeni mogli przybić pamiątkową pieczęć Narodowego Czytania, przesłaną dla biblioteki z Kancelarii Prezydenta RP, na swoich egzemplarzach lektury.

Organizatorami spotkania były  GBP w Jaśle z/s w Szebniach i FGBP w Trzcinicy, przy współudziale Szkoły Podstawowej w Trzcinicy.

FGBP  w  Trzcinicy