Projekt WIRTUALNE SZKOLENIA=REALNE KOMPETENCJE - realizowany jest przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich – Zarząd Główny w ramach programu MKiDN “Kultura w sieci”, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury.
     W ramach tego projektu  – 45 bibliotekarzy z całej Polski bierze udział w cyklu bezpłatnych szkoleń  przygotowujących do organizacji różnego rodzaju wirtualnych imprez dla użytkowników, a następnie przeprowadzi w swoim środowisku wydarzenia kulturalne online.


     Projekt BIBLIOTEKA ON-LINE realizowany jest przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Stowarzyszenie LABIB ( również program MKiDN „Kultura w sieci”) . Bierze w nim udział 36 bibliotek z całego kraju, które dzięki temu rozszerzą ofertę swoich działań online dla różnych grup mieszkańców.

    Bibliotekarze, biorący udział w spotkaniach zyskują  możliwości rozwoju zawodowego
 i osobistego oraz szansę wymiany doświadczeń i dobrych praktyk z innymi pracownikami bibliotek z całego kraju.

     MAMY nadzieję, że dzięki tym szkoleniom BIBLIOTEKA będzie mogła zaproponować swoim użytkownikom takie działania, które w jak największym stopniu będą odpowiadać ich obecnym potrzebom.


 GBP w Jaśle z/s w Szebniach