Wszystkich czytelników naszych bibliotek zapraszamy do korzystania z książek i czasopism w naszych małych bibliotecznych domkach, które znajdują się w miejscowościach: Niepla, Gorajowice, Kowalowy, Łaski i Żółków.

GBP w Jaśle z/s w Szebniach