Podsumowaniem programu, po wydarzeniach odbywających się w Krajowicach, Łupkowie, Turzym Polu, Trześniowie, Kołaczycach i Szebniach było spotkanie na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego w dniu 7 lutego br. Rozpoczęło się ono nabożeństwem ekumenicznym w intencji pokoju na świecie i pojednania narodów w XVII-wiecznym kościele pw. św. Mikołaja Cudotwórcy z Bączala Dolnego – jednego z najstarszych obiektów na terenie sanockiego skansenu.       

     Po nabożeństwie prelegenci przybliżyli zebranym zwyczaje i życie Rusinów,  Pogórzan, Dolinian, Żydów i Romów. Prelekcje  przeplatane były występami  zespołów oraz wystawami strojów, sprzętów i ozdób, a także degustacją regionalnych potraw przygotowanych przez współorganizatorów.

     W konferencji udział wzięli: Piotr Sikora przedstawiciel gminy Jasło oraz Stanisława Ablewicz i Izabela Tomaszewska z GBP w Jaśle z/s w Szebniach.

(źródło MBL)