Następnie przy Pomniku Ofiar Zagłady z II wojny światowej w Szebniach, gdzie honorową wartę pełnili harcerze ze Szkoły Podstawowej zapalono znicze, złożono kwiaty oraz uczczono minutą ciszy pamięci o tych, którzy stracili życie w Hitlerowskim Obozie Pracy Przymusowej w Szebniach. W apelu pamięci udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, kościelnych, dyrektor SP, przedstawiciele lokalnych organizacji społecznych: Kół Gospodyń Wiejskich, Ochotniczej Straży Pożarnej i Zakładu Karnego w Jaśle.

     W bibliotece w Szebniach uczestnicy obchodów wysłuchali  patriotycznego koncertu w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Szebniach, który poprzedzał wykład
Zofii Macek - historyka, regionalistki i autorki wielu publikacji na temat II wojny światowej. Wykład dotyczył tragicznych losów ludności polskiej, rosyjskiej, romskiej, słowackiej i żydowskiej uwięzionych w obozie w Szebniach. Autorka przypomniała, że w Auschwitz byli więzieni i mordowani obywatele niemal wszystkich krajów Europy, okupowanych przez Niemców. Ponad 1,1 mln osób nie doczekało wolności. Zginęli w największej z hitlerowskich fabryk śmierci. Dopełnieniem prelekcji był film dokumentalny „Obóz w Szebniach”.

     Gmina Jasło, GBP i SP w Szebniach po raz trzeci byli organizatorem Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu w dniu 4 lutego 2020 roku. Uroczystość upamiętnienia ofiar holokaustu przebiegała w tym roku pod hasłem: Po zagładzie dalej jest życie.

     Ziemia jasielska na zawsze będzie nosić blizny odciśnięte przez historię, miejsca, o których musimy pamiętać i pielęgnować w naszych sercach, umysłach, a także w szacunku do drugiego człowieka.

     Bo to „ludzie ludziom zgotowali ten los” ostrzegała Zofia Nałkowska.

     Organizatorzy dziękują za udział w uroczystości: przybyłym gościom, ks. Henrykowi Magudzie, ks. Wacławowi Rybce, dyrekcji, gronu pedagogicznemu i uczniom z SP w Szebniach, pracownikom biblioteki, a także władzom gminy za pomoc organizacyjną.GBP w Jaśle z/s w Szebniach