Drukuj

 

     Dotację do zadania, którego operatorem jest Instytut Książki w Krakowie w wysokości 552 108,00 zł oraz wkładu własnego 184 037,00 zł otrzymała GBP. Całkowity koszt  inwestycji to kwota 736 145,00 zł.
Prace modernizacyjne rozpoczęte, została wymieniona stolarka okienna, trwa wymiana poszycia dachowego oraz rozpocznie się remont wewnątrz budynku.

     Pierwszy etap prac  przebudowy zakończy się końcem grudnia br., a od stycznia 2020 roku zostaną wznowione dalsze prace związane ze zmianą sposobu użytkowania budynku zabytkowej plebanii dla trzcinickiej filii bibliotecznej.

     Wykonawcą przebudowy bibliotecznego obiektu jest Firma Usługi Remontowo-Budowlane „ENERGODOM” Zbigniew Gotfryd, 38-200 Jasło.S. Ablewicz, GBP w Jaśle z/s w Szebniach