Drukuj

 

    Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach i jej filie uczestniczą w programie Biblioteki Narodowej Priorytet 1, który został skierowany do bibliotek publicznych na zakup książek, multimediów, publikacji nutowych, kartograficznych oraz bieżących czasopism kulturalnych i społeczno-kulturalnych.

     Realizując tegoroczne dofinansowanie wzbogaciliśmy zbiory o nowe wydania utworów, opracowania dotyczące życia i twórczości wybitnych polskich literatów – patronów kolejnych lat jubileuszowych, ustanawianych corocznie przez aklamację - Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Zakupiliśmy wydawnictwa Zbigniewa Herberta, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego i Leopolda Tyrmanda oraz nowości wydawnicze dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz osób sprawnych inaczej.

     Całość zrealizowanego zadania w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” wynosi 19 200,00 zł.

     Księgozbiór bibliotek publicznych gminy Jasło powiększył się o ponad 1400 wydawnictw.
 
     Zapraszamy do korzystania z nowości wydawniczych w GBP w Jaśle z/s w Szebniach i jej FGBP w Osobnicy, Trzcinicy i Warzycach.


Ablewicz, GBP w Jaśle z/s w Szebniach