Dziękujemy osobom i instytucjom za współpracę i możliwość realizacji wspaniałego zadania, zwłaszcza Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, Równać Szanse 2018.


GBP w Jaśle z/s w Szebniach