Dla upamiętnienia tego wydarzenia dzięki programowi Równać Szanse- 2018 Konkurs Specjalny „30 lat wolności 1989-2019”, ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzoną przez Polską Fundację Dzieci i MłodzieżyGminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach zorganizowała 07.09.2019 r. w sali domu ludowego w Szebniach koncert, w którym udział wzięły dzieci imłodzież z terenu Gminy Jasło. Jako pierwszy na scenie wystąpił Igor Gacek, który zaśpiewał m.in. „Idzie dysc” i „Taki kraj”, następnie Zuzanna Gacek wykonała utwór pt. „Lipka”. Kolejny wykonawca Kamila Zawada zaśpiewała piosenkę pt. „Czerwone Jabłuszko”, Karolina Polak wykonała mi.in. utwór pt. „Mury” i „Kolęda Warszawska”, a Julia Rozmus zaśpiewała kilka utworów, z pośród których znalazły się także piosenki jej autorstwa.

     W trakcie uroczystości wystąpili artyści z teatru Scena PRL.

     Na zakończenie spotkania wystąpił zespół „POGÓRZANIE”, przedstawiając kulturę ojczystą i kresową.

     Bardzo dziękujemy wszystkim za przybycie i wzięcie udziału w uroczystości.

 

 


GBP w Jaśle z/s w Szebniach