Później każdy z uczestników mógł zostać piratem, ale nie było to takie proste. Na uczestników czekało mnóstwo zadań. Musieli oni miedzy innymi nauczyć się morskiego pozdrowienia, sterowania statkiem, szorowania pokładu i wciągania żagli. Przyszli piraci dzięki zabawom zespołowym ćwiczyli również koncentrację i umiejętność współpracy w grupie. Dzięki wyobrażni i foli malarskiej wypłynęliśmy także na szerokie wody.

     Na zakończenie każde z dzieci wykonało czapkę piracką i wspólnie zrobiliśmy sobie pamiątkową fotografię.

     Warsztaty z cyklu „Latem czeka Biblioteka” pt. „W Pirackiej Zatoce” odbyły się 26 czerwca, a organizatorem była Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach.GBP w Jaśle z/s w Szebniach