Honorowa warta szebieńskich harcerzy podczas uroczystości, zapalenie zniczy, złożone kwiatóworaz odmówienie modlitwy ekumenicznej wprowadziły zgromadzonych w chwilę refleksji i zadumy. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, kościelnych, dyrektorzy szkół, instytucji kultury, lokalnych organizacji społecznych Kół Gospodyń Wiejskich i stowarzyszeń, Ochotniczej Straży Pożarnej i Zakładu Karnego w Jaśle.

     Patriotyczny koncert w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Szebniach, okolicznościowe wystąpienia, wystawa i prezentacje multimedialne poświęcone ofiarom Hitlerowskiego Obozu Zagłady w Szebniach.

Prelekcje wygłosili:

     Lesław Wilk  z Prywatnego Muzeum Podkarpackich Pól Bitewnych, zapoznał zgromadzonych z historią Hitlerowskiego obóz pracy przymusowej w Szebniach cz. I,

     Zofia Macek-historyk, regionalistka, autorka wielu publikacji historycznych na temat II wojny światowej, omówiła tragiczne losy ludności polskiej, rosyjskiej, romskiej, słowackiej i żydowskiej przebywającej w Hitlerowskim obozie pracy przymusowej w Szebniach.

     Gościem honorowym spotkania była, Haya Novak (USA), reprezentującą drugie pokolenie ocalonych z Holokaustu, która przedstawiła losy swojej rodziny oraz opowiedziała dlaczego i jak młodzież w USA uczy się o Holokauście?

     Po zakończonych uroczystościach w Szebniach mieszkańcy gminy Jasło uczcili Ofiary Holokaustu na cmentarzu w lesie Warzyckim,  zapalono symboliczne znicze, złożono kwiaty przy macewie, pomniku i grobie nr 29, w którym spoczywają zamordowane przez niemieckich faszystów dzieci.

     Gmina Jasło po raz drugi była organizatorem Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu.Nasza gmina na zawsze będzie nosić blizny odciśnięte przez historię, miejsca, o którychmusimy pamiętać i pielęgnować w naszych sercach, umysłach, a także w szacunku do drugiego człowieka.

     Została udostępniona wystawa  „O tym, że wojna trafia prosto w serce”, na której znalazły się dokumenty fotograficzne udostępnione przez Zespół Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej GBP. Mobilną wystawę będzie można zobaczyć podczas lekcji historycznych organizowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Jaśle z/s w Szebniach.

     Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu (International Day of Commemoration in Memory of the Victims of the Holocaust) to święto obchodzone 27 stycznia, w rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau. Zostało uchwalone przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2005 r., by uczcić pamięć Żydów pomordowanych w czasie II wojny światowej.Uroczystości tego dnia odbywają się na całym świecie.

     Organizatorzy dziękują za udział w uroczystości: przybyłym gościom, ks. Henrykowi Magura,dyrekcji i gronu pedagogicznemu z SP w Szebniach, obsłudze technicznej szkoły, pracownikom biblioteki i władzom gminy za pomoc organizacyjną.


GBP w Jaśle z/s w Szebniach