Drukuj


     Gromadzimy zbiory do Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej Fundacji Ośrodka KARTA, którego celem jest ochrona dziedzictwa kulturowego naszej gminy oraz działalność edukacyjna i wydawnicza.
     Zbiory biblioteczne wraz z ewidencją czytelniczą, elektronicznym rejestrem użytkowników od czterech lat opracowywanesą w programie  MAK+.
      Z oferty i zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach i jej Filiach w Osobnicy, Trzcinicy i Warzycach w 2018 roku skorzystało  31 131 osób. Wypożyczono  29 310 książek, 1669 czasopism, udzielono 3 618 informacji, z Internetu skorzystało  tutaj  4 247 mieszkańców, a ze zbiorów cyfrowego archiwum 546 os.
     W ramach promocji czytelnictwa zorganizowano 441 imprez,w tym: spotkania autorskie, warsztaty literackie i plastyczne, lekcje biblioteczne,  warsztaty regionalne, przeglądy artystyczne, konkursy,w których łącznie wzięło udział 5 741 osób. Od wielu lat GBP bierze udział w ogólnopolskich akcjach czytelniczych tj. „Narodowe Czytanie”, „Cała Polska czyta dzieciom”, „Tydzień Bibliotek”, „Noc Bibliotek”, „Mała książka- Wielki człowiek” i „Wielokulturowa pamięć dni minionych”.
     Księgozbiory biblioteczne wzbogaciły się o nowości wydawnicze w liczbie 1218 wol. Z dotacji gminy – 813 wol. oraz z programu MKiDN „Promocja czytelnictwa” w ilości 289 książek. Otrzymaliśmy też dary czytelnicze w liczbie -116 wydawnictw. Na zakup księgozbiorów do naszych bibliotek wydaliśmy ponad 24 166,85 zł.
     Biblioteki prowadzą stałe cykle zajęć czytelniczych i warsztatowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych czytelników.
     Nasze placówki odwiedzili następujący goście: Zofia Macek, Maria Tomasik, Rozalia Kolanko, Edyta Zarębska,Bogdan Miszczak, Teatr Urwis, Teatr Maska z Krakowa, Zespół Pogórzanie,Zespół Jak to dawniej stroiło, dr Joanna Potaczek i wielu innych znakomitych gości.

     W 2018 roku biblioteki gminy Jasło zrealizowały 5 zadań projektowych, na które GBP pozyskaładofinansowanie z MKiDN, Instytutu Książki, Biblioteki Narodowej, dofinansowanie doprogram Wolontariat- Od czytania do programowania! Budujemy mosty między pokoleniami!. Inicjatorami programu byli Wolontariusze Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga w Warszawie. W ramach programu pozyskaliśmy kilka czytników ebooków PocketBook z aplikacją Legimi. Zrealizowano programyMKiDN „Promocja Czytelnictwa-Zakup nowości wydawniczychdo bibliotek publicznych”, „Partnerstwo dla Książki” oraz zadanieTo Ty wybierasz–budowa 5 domków wolnego dostępu do książek na łączną kwotę 41 899,08 zł.

     Nie zapominamy o tradycjach i zwyczajach ludowych. Współpracujemy z lokalnymi instytucjami, organizacjami,stowarzyszeniami, szkołami, muzeami, telewizją, wydawnictwami regionalnymi,jak również z twórcami i pisarzami regionalnymi.

Nadal czytelnicy nas odwiedzają i dużo czytają!  Dziękujemy!

     Zapraszamy do skorzystania z propozycji czytelniczych bibliotek publicznych gminy Jasło.Pamiętajmy też, że dziś biblioteka to nie tylko miejsce wypożyczania książek. To miejsce kulturalne, miejsce spotkań  i  rozwoju społecznego, gdzie kultura, sztuka i nauka koegzystują na jednej płaszczyźnie.

GBP  w Jaśle z/s w Szebniach