Film opowiada o misji edukacyjnej biblioteki głównej w Szebniach i jej Filii w Osobnicy, Trzcinicy i Warzycach. Program czytelniczy promujący w miejscowościach o utrudnionym dostępie do literatury uruchamia w Gorajowicach, Kowalowach, Łaskach, Niepli i Żółkowie 5 bezpłatnych skrzynek na książki tak zwanych bookcrossingów, w których umieszczona jest literatura i prasa. Każdy mieszkaniec swobodnie może do takiej biblioteczki podejść i wziąć interesującą go literaturę, lub zostawić dla innych osób własne książki i poradniki.

     GBP w Jaśle z/s w Szebniach