Drukuj


     Projekt „Wielokulturowa pamięć dni minionych” jest istotnym działaniem służącym przywracaniu pamięci o dawnych mieszkańcach Podkarpacia.

     Referaty wygłosili: dr Joanna Potaczek - UR „Przed Zagładą było życie”, mgr Zofia Macek - „Zagłada ludności żydowskiej na terenie gminy Jasło”.
    
     Podczas spotkania została udostępniona wystawa i prezentacja multimedialna poświęcona „Pamięci Ofiar Holokaustu w Gminie Jasło” przygotowana przez Zespół Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej GBP.GBP w Jaśle z/s w Szebniach